به منظور مبارزه با آفات و بیماری‌ها انجام شد

سم‌پاشی درختان منطقه دو

 

 

 

شهردار منطقه دو شهر کرمان، از سم‌پاشی درختان سطح منطقه به منظور مبارزه با آفات و بیماری‌ها خبر داد.

 علی سعیدی گفت: درختان سطح منطقه دو در فصول مختلف سال به منظور مبارزه با آفات و بیماری‌ها با نظر کارشناسان شهرداری، سم‌پاشی می‌شوند تا ضمن انهدام آفات آنها، از گسترش بیماری‌های گیاهی جلوگیری به عمل آید.

وی با بیان اینکه تاکنون درختان رفیوژ وسط بولوار جمهوری، پارک طاهرآباد، پارک طباطبایی، پارک اندیشه، بولوار شیراز، میدان گاندی، پارک صائب تبریزی، میدان کوثر و ... با سم قارچ کش سم‌پاشی شده‌اند، از اجرای عملیات پاشیدن حشره کش دیازینون جهت معدوم نمودن کرم سفید ریشه‌ای درختچه‌های الیاگنوس و یاس هلندی خبر داد.

سعیدی افزود: همچنین چمن بولوار جمهوری علیه کرم سفید ریشه در اطراف درختچه‌ها سم‌پاشی شده است.