Easy to starts

حقوق شهروندی

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد ..

اطلاعات بیشتر
Forum Support

بوستان ها

شهرداری منطقه دو با وسعت 36978407 مترمربع، دارای 847 هزار و 303 مترمربع بوستان و فضای سبز است ...

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 2 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت و ساز را انجام می دهد .

اطلاعات بیشتر

فاز دوم پروژه بولوار پزشک آغاز شد

شهردار منطقه دو شهر کرمان از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه امتداد بولوار پزشک خبر داد.
مهندس رامین امیرمداح با بیان اینکه قسمت اعظم جدول گذاری و آسفالت پروژه امتداد بولوار پزشک انجام شده است، افزود: فاز دوم این پروژه آغاز شده و در حال آماده سازی جهت آسفالت است.
وی تصریح کرد: در فاز دوم پروژه، ملک مربوط به مخابرات باید تملک و تخریب شود تا بولوار پزشک به بولوار کشاورز متصل شود.
شهردار منطقه دو با اشاره به اجرای پروژه بولوار شهید ستاری، گفت: آسفالت یک لاین بولوار تا پایان هفته جاری به اتمام رسیده و زیرسازی لاین دوم شروع می شود.
امیرمداح خاطرنشان کرد: همچنین جدول گذاری بولوار شهید ستاری به اتمام رسیده و آسفالت لاین دوم آن نیز تا هفته آینده به پایان می رسد.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

محمد رضا نخعی


معاون شهرسازی

مرضیه شاحیدری


معاون فنی و عمرانی

سید امیر مسعود زاده


معاون خدمات شهری

توحید عادل پور


معاون اداری و مالی

حسن سلطان زاده

Go to top