Easy to starts

حقوق شهروندی

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر سرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر
Forum Support

بوستان ها

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 2 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

بازدید شورای زیباسازی شهرداری از پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه دو

اعضای شورای زیباسازی شهرداری کرمان از پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه دو بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اعضای شورای زیباسازی شهرداری کرمان ضمن بازدید از پروژه‌های در دست اقدام این منطقه، از تلاش و پیگیری‌های مهندس رامین امیرمداح و همکاران منطقه دو تقدیر و تشکر کردند.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

محمد رضا نخعی


معاون شهرسازی

مهندس خیاط زاده


معاون فنی و عمرانی

سید امیر مسعود زاده


معاون خدمات شهری

توحید عادل پور


معاون اداری و مالی

حسن سلطان زاده

Go to top