Easy to starts

حقوق شهروندی

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد ..

اطلاعات بیشتر
Forum Support

بوستان ها

شهرداری منطقه دو با وسعت 36978407 مترمربع، دارای 847 هزار و 303 مترمربع بوستان و فضای سبز است ...

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 2 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت و ساز را انجام می دهد .

اطلاعات بیشتر

بازدید شورای زیباسازی شهرداری از پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه دو

اعضای شورای زیباسازی شهرداری کرمان از پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه دو بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اعضای شورای زیباسازی شهرداری کرمان ضمن بازدید از پروژه‌های در دست اقدام این منطقه، از تلاش و پیگیری‌های مهندس رامین امیرمداح و همکاران منطقه دو تقدیر و تشکر کردند.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

محمد رضا نخعی


معاون شهرسازی

مرضیه شاحیدری


معاون فنی و عمرانی

سید امیر مسعود زاده


معاون خدمات شهری

توحید عادل پور


معاون اداری و مالی

حسن سلطان زاده

Go to top