Easy to starts

حقوق شهروندی

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر سرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر
Forum Support

بوستان ها

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 2 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

بازدید شهردار کرمان از شهرداری منطقه دو

شهردار کرمان به همراه رئیس حراست شهرداری از شهرداری منطقه دو بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، مهندس علی بابایی شهردار کرمان به همراه علی زاده کافی رئیس حراست شهرداری از شهرداری منطقه دو بازدید کرده و در جریان امور منطقه قرار گرفت.
گفتنی است شهردار کرمان از نزدیک در جریان امور و پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه دو قرار گرفت و از تلاش‌های مهندس رامین امیرمداح شهردار منطقه دو و کارکنان این منطقه تقدیر کرد.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

محمد رضا نخعی


معاون شهرسازی

مهندس خیاط زاده


معاون فنی و عمرانی

سید امیر مسعود زاده


معاون خدمات شهری

توحید عادل پور


معاون اداری و مالی

حسن سلطان زاده

Go to top