Easy to starts

حقوق شهروندی

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد ..

اطلاعات بیشتر
Forum Support

بوستان ها

شهرداری منطقه دو با وسعت 36978407 مترمربع، دارای 847 هزار و 303 مترمربع بوستان و فضای سبز است ...

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 2 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت و ساز را انجام می دهد .

اطلاعات بیشتر

بازدید شهردار کرمان از شهرداری منطقه دو

شهردار کرمان به همراه رئیس حراست شهرداری از شهرداری منطقه دو بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، مهندس علی بابایی شهردار کرمان به همراه علی زاده کافی رئیس حراست شهرداری از شهرداری منطقه دو بازدید کرده و در جریان امور منطقه قرار گرفت.
گفتنی است شهردار کرمان از نزدیک در جریان امور و پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه دو قرار گرفت و از تلاش‌های مهندس رامین امیرمداح شهردار منطقه دو و کارکنان این منطقه تقدیر کرد.

مدیران شهرداری


مسئول حراست

محمد رضا نخعی


معاون شهرسازی

.


معاون فنی و عمرانی

سید امیر مسعود زاده


معاون خدمات شهری

توحید عادل پور


معاون اداری و مالی

حسن سلطان زاده

Go to top