محمدرضا نخعی
سن: متولد 1356
تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اجتماعی
سوابق اجرایی: حراست منطقه یک، بخشدار مرکزی زرند

Go to top