پروژه های در حال خاتمه:


احداث پیاده‌رو سلامت
پیاده‌رو سلامت، در بولوار جمهوری اسلامی، جنب اداره ورزش در دست احداث است. تاکنون 210 متر جدول‌گذاری و 162 مترمکعب فرش موزاییک آن انجام شده است.

مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان


پروژه تعویض جداول بولوار جمهوری اسلامی


یکی از اقدامات انجام شده در راستای زیباسازی بولوار جمهوری، اجرای سنگ به جای جدول بوده است.
با توجه به اینکه جدول از زیبایی مناسبی برخوردار نبوده و استقامت بالایی نیز ندارد، در بولوار جمهوری به جای جدول از سنگ استفاده شده است.
استقامت، عمر و کیفیت بالای سنگ، زیبایی و همخوانی سنگ با آب و هوای کرمان، عدم نیاز به نگهداری، تمیز کردن و رنگ زدن از دلایل انتخاب سنگ به جای جدول بوده است.اجرای سنگ در بولوار جمهوری حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه فرهنگیان انجام شده است. این پروژه همچنان ادامه دارد.

Go to top