مهندس رامین امیر مداح

سمت: شهردار منطقه دو

.................................................


مهندس رضا خیاط زاده
از شهریور 1386 تا کنون معاون شهرسازی منطقه 3
از سال 1385 تا سال 1386 مسئول شهرسازی منطقه 2
از سال 1384 تا سال 1385 کارمند شهرداری منطقه 2کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
از دانشگاه سراسری شیراز در سال 1392کارشناسی مهندس معماری از دانشگاه آزاد کرمان در سال 1384

...........................................

 آقای حسن سلطان زاده
متولد 1358
تحصیلات: لیسانس حسابداری
سوابق اجرایی: معاون اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند
معاون اداری ومالی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

......................................

سیدامیر مسعودزاده
سوابق اجرایی: معاون فنی و عمرانی منطقه سه، معاون فنی و عمرانی منطقه دو در حال حاضر

...........................................                                                           

 توحید عادل پور
سمت:معاون خدمات شهری منطقه
سن: متولد 1361
تحصیلات: لیسانس کشاورزی
سوابق اجرایی: معاون خدمات شهری منطقه سه، معاون خدمات شهری منطقه دو در حال حاضر

 

Go to top